БОРКО ЕООД е фирма, специализирана в разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Фирмата извършва предпроектни и съпътстващи проекта дейности: проучване енергийния потенциал на вятъра и въъзможностите за използването му като източник на енергия ...
БОРКО ЕООД извършва измервания на вятъра. Притежаваме три ветроизмервателни мачти, с които изследваме енергийния потенциал на вятъра. Фирмата разполага с добре обучен екип, който инсталира и демонтира измервателните мачти ...
БОРКО ЕООД разработва различни поректи в Североизточна България и в областите Шумен и Търговище. Два от проектите в района на Шабла вече са собственост на Електраундис и са въведени в експлоатация през 2011 г. Приключен е процесът на разработване на още няколко проекта в района на Шабла и Сърнино, Община Генерал Тошево ...
ТОЗИ САЙТ Е СОБСТВЕНОСТ НА БОРКО ЕООД 2012 ® ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ
уеб дизайн - Севън студио